Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia

Aurelio Martí BatallerAurelio Martí Bataller

MeAurelimbre de l’equip de treball

Guardonat amb el premi Miguel Artola al 2016, Aurelio Martí Bataller es becari postdoctoral, actualment resident a Paris, a la Universitat Paris 8, encara que lligat al departament d’Història Contemporània de la Universitat de València. Les seues investigacions giren al voltant de les relacions entre la cultura política socialista i el nacionalisme espanyol durant la dècada de 1930. Amb la seua incorporació a l’equip de treball s’aconseguirà aportar un element comparatiu amb la cultura política socialista Francesa.

Principals publicacions:

Aurelio Martí Bataller. Prácticas musicales e identidad nacional en el socialismo español durante la Segunda República. Historia social, ISSN 0214-2570, Nº 85, 2016, 83-99

Dialnet

AureliMiembro del equipo de trabajo

Galardonado con el premio Miguel Artola el año 2016, Aurelio Martí Bataller es becario postdoctoral, actualmente residente en París, en la Universidad París 8, aunque ligado al departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia. Sus investigaciones giran alrededor de las relaciones entre la cultura política socialista y el nacionalismo español durante la década de 1930. Con su incorporación al Equipo de trabajo se conseguirá el aportar un elemento comparativo con la cultura política socialista francesa.

Principales publicaciones:

Aurelio Martí Bataller. Prácticas musicales e identidad nacional en el socialismo español durante la Segunda República. Historia social, ISSN 0214-2570, Nº 85, 2016, 83-99

Dialnet