Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia

Ferran Archilés i CardonaFerran Archilés i Cardona

FerranMembre de l’equip de recerca

L’investigador Ferran Archilés te com a objectiu l’estudi de l’articulació territorial de l’Estat espanyol entre finals dels anys 50 i principis dels 80. Es tracta d’una qüestió, l’articulació territorial, que ha centrat gran part de les disputes polítiques i socials de l’actual sistema democràtic. Aquest estudi s’abordarà, d’un costat, prestant atenció a les continuïtats i ruptures respecte al període dictatorial i, de l’altre, creant un marc comparatiu que abordarà els casos de França i Itàlia.

Entre els seus nombrosos interessos acadèmics es poc seguir un fil conductor en la recerca sobre la nació. El seu treball ha ajudat a redefinir el debat sobre la nacionalització a Espanya i la construcció de les identitats regionals.

Els seus articles mes rellevants als diferents àmbits de recerca son:

Ferran Archilés i Cardona. Una nación descamisada: Ortega y Gasset y su idea de España durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) Rubrica contemporanea, ISSN-e 2014-5748, Vol. 4, Nº. 8, 2015 (Ejemplar dedicado a: Guerres i postguerres a l’europa contemporània), 29-47

Ferran Archilés i Cardona. Lenguajes de nación. Las «experiencias de nación» y los procesos de nacionalización: propuestas para un debate. Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 90, 2013, 91-114

Ferran Archilés i Cardona. Els problemes. Historiografies de l’època contemporània a Nosaltres, els valencians. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 27, Nº. 71-72, 2012 (Ejemplar dedicado a: Nosaltres, els valencians, 50 anys després (1962-2012)), 65-88

Ferran Archilés i Cardona. Piel moruna, piel imperial. Imperialismo, nación y género en la España de la Restauración (c. 1880-c. 1909). Melanges de la Casa de Velázquez, ISSN 0076-230X, Nº 42, 2, 2012, 37-54.

Ferran Archilés i Cardona. Cercles: revista d’història cultural, ISSN-e 1139-0158, Nº. 14, 2011, 229-250.

Ferran Archilés i Cardona. “De gent que anomenen classes subalternes”: la influència d’Antonio Gramsci en Joan Fuster i la seua reflexió sobre el País Valencià. L’ Espill, ISSN 0210-587X, Nº. 38, 2011, 140-154.

Ferran Archilés i Cardona. Transició política y qüestió nacional al País Valencià. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 25, Nº. 67, 2010 (Ejemplar dedicado a: Transició política i qüestió nacional al País Valencià), 561-564

Ferran Archilés i Cardona. L’inevitable desencís. Joan Fuster i la transició democràtica al País Valencià. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 25, Nº. 67, 2010 (Ejemplar dedicado a: Transició política i qüestió nacional al País Valencià), 565-593

Ferran Archilés i Cardona. ¿ Qué es una Nación? Krausismo y nacionalismo español en 1882: la obra de Fernando Gasset Lacasaña. Alcores: revista de historia contemporánea, ISSN 1886-8770, Nº. 9, 2010 (Ejemplar dedicado a: El concepto ” Democracia” en Iberoamérica antes y después de las Independencias), 257-288.

Ferran Archilés i Cardona. Sobre el recordado Tony Judt. Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo, ISSN 1575-2259, Nº. 34, 2010-2011, 137-141.

Ferran Archilés i Cardona. El “olvido” de España: izquierda y nacionalismo español en la Transición democrántica; el caso del PCE. Historia del presente, ISSN 1579-8135, Nº 14, 2009, 103-122

Ferran Archilés i Cardona. Acords i desacords.: Valencianisme polític i identitat valenciana contemporània. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 21, Nº. 55, 2006 (Ejemplar dedicado a: El valencianisme polític. Homenatge a Alfons Cucó), 481-510

Ferran Archilés i Cardona. “Hacer región es hacer patria”. La región en el imaginario de la nación española de la Restauración. Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 64, 2006, 121-147

Ferran Archilés i Cardona. Escriure la història contemporània: creixement, fragmentació i qüestió nacional. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 20, Nº. 50, 2005 (Ejemplar dedicado a: Vint anys d’historiografia als Països Catalans), 95-126.

Ferran Archilés i Cardona, Manuel Martí. Una nació fracassada? La construcció de la identitat nacional espanyola al llarg del segle XIX. Recerques: Història, economia i cultura, ISSN 0210-380X, Nº 51, 2005, 141-163.

Ferran Archilés i Cardona, Manuel Martí. La construcció de la regió com a mecanisme nacionalitzador i la tesi de la dèbil nacionalització espanyola. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 19, Nº. 48, 2004, 265-308.

Ferran Archilés i Cardona. Una nacionalización no tan débil: patriotismo local y republicanismo en Castellón (1891-1910). Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 48, 2002 (Ejemplar dedicado a: Las élites agrarias en la Península Ibérica), 283-314

Ferran Archilés i Cardona, Manuel Martí. La construcción de la Nación española durante el siglo XIX: logros y límites de la asimilación en el caso valenciano. Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 35, 1999, 171-190.

Entre els seus llibres es poden destacar:

Ferran Archilés i Cardona. Parlar en nom del poble: cultura política, discurs i mobilització social al republicanisme de Castelló de la Plana, 1891-1909. Castellón de la Plana : Ajuntament de Castelló, 2002. ISBN 84-95915-06-5

Ferran Archilés i Cardona, Manuel Martí, Otilia Martí Arnándiz. Trencament polític i canvi social: elements per a un esquema de l’evolució política de l’Horta Sud (c. 1860-1905) Catarroja : Servei de Publicacions de l’Ajuntament de Catarroja, 1995. ISBN 84-86787-65-3.

Dialnet

FerranMiembro del equipo de trabajo

 

El investigador Ferran Archilés tiene como objetivo el estudio sobre la articulación territorial del Estado español entre finales de los años 50 y principios de los 80. Se trata de una cuestión, la articulación territorial, que ha centrado gran parte de las disputas políticas y sociales del actual sistema democrático. Este estudio se abordará, por una parte, prestando atención a las continuidades y rupturas respecto al periodo dictatorial y, por otra, creando un marco comparativo que abordará los casos de Francia e Italia.

 

Entre sus numerosos intereses académicos se puede seguir un hilo conductor en la investigación sobre la nación. Su trabajo ha ayudado a redefinir el debate sobre la nacionalización en España y la construcción de las identidades regionales.

 

Sus artículos más importantes:

 

Ferran Archilés i Cardona. Una nación descamisada: Ortega y Gasset y su idea de España durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) Rubrica contemporanea, ISSN-e 2014-5748, Vol. 4, Nº. 8, 2015 (Ejemplar dedicado a: Guerres i postguerres a l’europa contemporània), 29-47

 

Ferran Archilés i Cardona. Lenguajes de nación. Las «experiencias de nación» y los procesos de nacionalización: propuestas para un debate. Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 90, 2013, 91-114

 

Ferran Archilés i Cardona. Els problemes. Historiografies de l’època contemporània a Nosaltres, els valencians. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 27, Nº. 71-72, 2012 (Ejemplar dedicado a: Nosaltres, els valencians, 50 anys després (1962-2012)), 65-88

 

Ferran Archilés i Cardona. Piel moruna, piel imperial. Imperialismo, nación y género en la España de la Restauración (c. 1880-c. 1909). Melanges de la Casa de Velázquez, ISSN 0076-230X, Nº 42, 2, 2012, 37-54.

 

Ferran Archilés i Cardona. Cercles: revista d’història cultural, ISSN-e 1139-0158, Nº. 14, 2011, 229-250.

 

Ferran Archilés i Cardona. “De gent que anomenen classes subalternes”: la influència d’Antonio Gramsci en Joan Fuster i la seua reflexió sobre el País Valencià. L’ Espill, ISSN 0210-587X, Nº. 38, 2011, 140-154.

 

Ferran Archilés i Cardona. Transició política y qüestió nacional al País Valencià. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 25, Nº. 67, 2010 (Ejemplar dedicado a: Transició política i qüestió nacional al País Valencià), 561-564

 

Ferran Archilés i Cardona. L’inevitable desencís. Joan Fuster i la transició democràtica al País Valencià. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 25, Nº. 67, 2010 (Ejemplar dedicado a: Transició política i qüestió nacional al País Valencià), 565-593

 

Ferran Archilés i Cardona. ¿ Qué es una Nación? Krausismo y nacionalismo español en 1882: la obra de Fernando Gasset Lacasaña. Alcores: revista de historia contemporánea, ISSN 1886-8770, Nº. 9, 2010 (Ejemplar dedicado a: El concepto ” Democracia” en Iberoamérica antes y después de las Independencias), 257-288.

 

Ferran Archilés i Cardona. Sobre el recordado Tony Judt. Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo, ISSN 1575-2259, Nº. 34, 2010-2011, 137-141.

 

Ferran Archilés i Cardona. El “olvido” de España: izquierda y nacionalismo español en la Transición democrántica; el caso del PCE. Historia del presente, ISSN 1579-8135, Nº 14, 2009, 103-122

 

Ferran Archilés i Cardona. Acords i desacords.: Valencianisme polític i identitat valenciana contemporània. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 21, Nº. 55, 2006 (Ejemplar dedicado a: El valencianisme polític. Homenatge a Alfons Cucó), 481-510

 

Ferran Archilés i Cardona. “Hacer región es hacer patria”. La región en el imaginario de la nación española de la Restauración. Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 64, 2006, 121-147

 

Ferran Archilés i Cardona. Escriure la història contemporània: creixement, fragmentació i qüestió nacional. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 20, Nº. 50, 2005 (Ejemplar dedicado a: Vint anys d’historiografia als Països Catalans), 95-126.

 

Ferran Archilés i Cardona, Manuel Martí. Una nació fracassada? La construcció de la identitat nacional espanyola al llarg del segle XIX. Recerques: Història, economia i cultura, ISSN 0210-380X, Nº 51, 2005, 141-163.

 

Ferran Archilés i Cardona, Manuel Martí. La construcció de la regió com a mecanisme nacionalitzador i la tesi de la dèbil nacionalització espanyola. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 19, Nº. 48, 2004, 265-308.

 

Ferran Archilés i Cardona. Una nacionalización no tan débil: patriotismo local y republicanismo en Castellón (1891-1910). Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 48, 2002 (Ejemplar dedicado a: Las élites agrarias en la Península Ibérica), 283-314

 

Ferran Archilés i Cardona, Manuel Martí. La construcción de la Nación española durante el siglo XIX: logros y límites de la asimilación en el caso valenciano. Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 35, 1999, 171-190.

 

Entre sus monografías se puede destacar:

 

Ferran Archilés i Cardona. Parlar en nom del poble: cultura política, discurs i mobilització social al republicanisme de Castelló de la Plana, 1891-1909. Castellón de la Plana : Ajuntament de Castelló, 2002. ISBN 84-95915-06-5

 

Ferran Archilés i Cardona, Manuel Martí, Otilia Martí Arnándiz. Trencament polític i canvi social: elements per a un esquema de l’evolució política de l’Horta Sud (c. 1860-1905) Catarroja : Servei de Publicacions de l’Ajuntament de Catarroja, 1995. ISBN 84-86787-65-3

 

Dialnet

 

Ferran