Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia

Antoni Morant AriñoAntoni Morant Ariño

ToniMembre del grup d’investigació

Dins del marc comparatiu en el que es desenvloupa la proposta, l’investigador Toni Morant incidirà en els contactes entre el falangisme femení i les organitzacions femenines del feixisme i el nazisme entre els anys 1939 i 1945. Tot això per a ficar en perspectiva la construcció de les relacions de gènere des de l’antidemocratic projecte feixista.

L’interés de l’Investigador Toni Morant ha girat al voltant dels contactes entre les organitzacions falangistes de la Secció Femenina y el Front de Juventuts amb els seus homólecs nazis, dins del projecte de construcció d’una “Nova Europa” feixista.

Articles de revista:

Antonio Morant i Ariño. Estado totalitario y género: el referente alemán para la Sección Femenina de Falange, 1936-1945. Alcores: revista de historia contemporánea, ISSN 1886-8770, Nº. 13, 2012, 63-83.

Antonio Morant i Ariño. “Para influir en la vida del estado futuro”: discurso-y práctica- falangista sobre el papel de la mujer y la feminidad, 1933-1945. Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, ISSN 1575-0361, Nº 27, 2012, 113-141.

Antonio Morant i Ariño. ¡Viva Alemania! ¡Saludo a Franco!: La visita de les joves hitlerianes. L’ Avenç: Revista de història i cultura, ISSN 0210-0150, Nº 309, 2006, 46-49.

Dialnet

Academia

ToniMiembro del grupo de investigación

Dentro del marco comparativo en el que se desarrolla la propuesta, el investigador Toni Morant incidirá en los contactos entre el falangismo femenino y las organizaciones femeninas del fascismo y el nazismo entre los años 1939 y 1945. Todo ello para poner en perspectiva la construcción de las relaciones de género desde el proyecto antidemocrático fascista.

El interés investigador de Antoni Morant ha girado alrededor de los contactos entre las organizaciones falangistas Sección Femenina y el Frente de Juventudes con sus homólogas nazis, dentro del proyecto de construcción de una “Nueva Europa” fascista.

Artículos en revistas:

Antonio Morant i Ariño. Estado totalitario y género: el referente alemán para la Sección Femenina de Falange, 1936-1945. Alcores: revista de historia contemporánea, ISSN 1886-8770, Nº. 13, 2012, 63-83.

Antonio Morant i Ariño. “Para influir en la vida del estado futuro”: discurso-y práctica- falangista sobre el papel de la mujer y la feminidad, 1933-1945. Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, ISSN 1575-0361, Nº 27, 2012, 113-141.

Antonio Morant i Ariño. ¡Viva Alemania! ¡Saludo a Franco!: La visita de les joves hitlerianes. L’ Avenç: Revista de història i cultura, ISSN 0210-0150, Nº 309, 2006, 46-49.

Dialnet

Academia