Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia

Aurora Bosch Sánchez

AuroraInvestigadora Principal

L’objectiu d’Aurora Bosch al grup de recerca és dotar-lo d’elements comparatius treballant el conservadorisme, liberalisme i radicalisme en el marc de la política estatunidenc, principalment des dels anys seixanta a l’actualitat. Així, profunditzarà la seua anàlisi sobre els aspectes socials, racials i culturals implicats en el conflicte polític de l’estat nord-americà.

Catedràtica d’Història Contemporània a la Universitat de València: Departament d’Història Moderna i Contemporània. La seua recerca a girat al voltant de la Segona República i la Guerra Civil Espanyola, la història política i social dels Estats Units i la història comparativa.

Els seus articles mes rellevants als diferents àmbits de recerca son:

Aurora Bosch,: “La Col.lectivizació de L´exportació de cítrics: El Consell Llevantí Unificat d´Exportació Agrícola (CLUEA), 1936-1937”, Estudis d´Historia Agraria, nº 4, pp. 195-213, Barcelona, 1982)

Aurora Bosch, “Les col.lectivizacións al País Valencià: Prespectives d´Investigació”, Recerques, nº 15, pp. 79-97, Barcelona, 1983

Aurora Bosch, “Convertirse en Americanos. Las minorías étnicas y las dos guerras mundiales en Estados Unidos”, Ayer, º 58 vol. 2, pp. 229-252, 2005

Aurora Bosch,“Entre México y la Unión Soviética. La visión estadounidense sobre los conflictos sociales en la Segunda República Española (1931-1936)”, Historia Contemporánea, nº 15, pp. 315-342, 1996.

Aurora Bosch, “Nuevas Perspectivas sobre la conflictividad rural en la Segunda República”, Historia Contemporánea, nº 9/ pp. 141-166, 1993

Aurora Bosch, “Estados Unidos en los años treinta ¿Un Socialismo Imposible?”, Historia Social, nº 11, pp. 39-56, Historia Social,Valencia, 1991

Aurora Bosch, “El Socialismo en el Nuevo Mundo: Australia y Estados Unidos 1788-1914”, Historia Social, nº. 21, 1995, pp. 19-46, Finalista el año 1997 del Annual prize for the best article on American History published in a foreign language, convocado por The Journal of American History:

Aurora Bosch y Mª Fernanda del Rincón, “Franco and Hollywood, 1936-1956”, New Left Review, nº 232 , pp. 112-127, 1998

Aurora Bosch “Collectivisations: The Spanish Revolution Revisited, 1936-1939”. International Journal of Iberian Studies, vol. 14, number 1/ pp. 4-16/ 2001

Aurora Bosch, “Why is there No Labor Party in the United States?” Radical History Review, nº. 67, 1997, pp. 35-78

Entre els seus llibres podem destacar:

Ugetistas y Libertarios (Valencia, IVEI, 1983), finalista del premio nacional de Historia,
Estudios sobre la Segunda República (coord. 1993) (Valencia, IVEI, 1983)
Historia de Estados Unidos, 1776-1945 (Crítica, Barcelona, 2005 y 2010)
Miedo a la democracia. Estados Unidos ante la Segunda República y la guerra civil española (Crítica, Barcelona, 2012).

Dialnet

AuroraInvestigadora Principal

El objetivo de Arora Bosch en el grupo de investigación es dotar de una serie de elementos comparativos trabajando el conservadurismo, liberalismo y radicalismo en el marco de la política estadounidense, principalmente desde los años sesenta a la actualidad. De este modo, profundizará su análisis sobre los aspectos sociales, raciales y culturales implicados en los conflictos políticos del estado norteamericano.

Catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia: Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Sus investigaciones han girado en torno a la Segunda República y la Guerra Civil Española, la historia política y social de los Estados Unidos y la historia comparativa.

Sus artículos más relevantes en los distinto ámbitos de su investigación son:

Aurora Bosch,: “La Col.lectivizació de L´exportació de cítrics: El Consell Llevantí Unificat d´Exportació Agrícola (CLUEA), 1936-1937”, Estudis d´Historia Agraria, nº 4, pp. 195-213, Barcelona, 1982)

Aurora Bosch, “Les col.lectivizacións al País Valencià: Prespectives d´Investigació”, Recerques, nº 15, pp. 79-97, Barcelona, 1983

Aurora Bosch, “Convertirse en Americanos. Las minorías étnicas y las dos guerras mundiales en Estados Unidos”, Ayer, º 58 vol. 2, pp. 229-252, 2005

Aurora Bosch,“Entre México y la Unión Soviética. La visión estadounidense sobre los conflictos sociales en la Segunda República Española (1931-1936)”, Historia Contemporánea, nº 15, pp. 315-342, 1996.

 Aurora Bosch, “Nuevas Perspectivas sobre la conflictividad rural en la Segunda República”, Historia Contemporánea, nº 9/ pp. 141-166, 1993

Aurora Bosch, “Estados Unidos en los años treinta ¿Un Socialismo Imposible?”, Historia Social, nº 11, pp. 39-56, Historia Social,Valencia, 1991

 Aurora Bosch, “El Socialismo en el Nuevo Mundo: Australia y Estados Unidos 1788-1914”, Historia Social, nº. 21, 1995, pp. 19-46, Finalista el año 1997 del Annual prize for the best article on American History published in a foreign language, convocado por The Journal of American History:

Aurora Bosch y Mª Fernanda del Rincón, “Franco and Hollywood, 1936-1956”, New Left Review, nº 232 , pp. 112-127, 1998

 Aurora Bosch “Collectivisations: The Spanish Revolution Revisited, 1936-1939”. International Journal of Iberian Studies, vol. 14, number 1/ pp. 4-16/ 2001

 Aurora Bosch, “Why is there No Labor Party in the United States?” Radical History Review, nº. 67, 1997, pp. 35-78

Entre sus libros destacan :

Ugetistas y Libertarios (Valencia, IVEI, 1983), finalista del premio nacional de Historia,

 Estudios sobre la Segunda República (coord. 1993) (Valencia, IVEI, 1983)

 Historia de Estados Unidos, 1776-1945 (Crítica, Barcelona, 2005 y 2010)

 Miedo a la democracia. Estados Unidos ante la Segunda República y la guerra civil española (Crítica, Barcelona, 2012).

Dialnet