Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia

Aurora Bosch Sánchez

AuroraInvestigadora Principal

L’objectiu d’Aurora Bosch al grup de recerca és dotar-lo d’elements comparatius treballant el conservadorisme, liberalisme i radicalisme en el marc de la política estatunidenc, principalment des dels anys seixanta a l’actualitat. Així, profunditzarà la seua anàlisi sobre els aspectes socials, racials i culturals implicats en el conflicte polític de l’estat nord-americà.

Catedràtica d’Història Contemporània a la Universitat de València: Departament d’Història Moderna i Contemporània. La seua recerca a girat al voltant de la Segona República i la Guerra Civil Espanyola, la història política i social dels Estats Units i la història comparativa.

Els seus articles mes rellevants als diferents àmbits de recerca son:

Aurora Bosch,: “La Col.lectivizació de L´exportació de cítrics: El Consell Llevantí Unificat d´Exportació Agrícola (CLUEA), 1936-1937”, Estudis d´Historia Agraria, nº 4, pp. 195-213, Barcelona, 1982)

Aurora Bosch, “Les col.lectivizacións al País Valencià: Prespectives d´Investigació”, Recerques, nº 15, pp. 79-97, Barcelona, 1983

Aurora Bosch, “Convertirse en Americanos. Las minorías étnicas y las dos guerras mundiales en Estados Unidos”, Ayer, º 58 vol. 2, pp. 229-252, 2005

Aurora Bosch,“Entre México y la Unión Soviética. La visión estadounidense sobre los conflictos sociales en la Segunda República Española (1931-1936)”, Historia Contemporánea, nº 15, pp. 315-342, 1996.

Aurora Bosch, “Nuevas Perspectivas sobre la conflictividad rural en la Segunda República”, Historia Contemporánea, nº 9/ pp. 141-166, 1993

Aurora Bosch, “Estados Unidos en los años treinta ¿Un Socialismo Imposible?”, Historia Social, nº 11, pp. 39-56, Historia Social,Valencia, 1991

Aurora Bosch, “El Socialismo en el Nuevo Mundo: Australia y Estados Unidos 1788-1914”, Historia Social, nº. 21, 1995, pp. 19-46, Finalista el año 1997 del Annual prize for the best article on American History published in a foreign language, convocado por The Journal of American History:

Aurora Bosch y Mª Fernanda del Rincón, “Franco and Hollywood, 1936-1956”, New Left Review, nº 232 , pp. 112-127, 1998

Aurora Bosch “Collectivisations: The Spanish Revolution Revisited, 1936-1939”. International Journal of Iberian Studies, vol. 14, number 1/ pp. 4-16/ 2001

Aurora Bosch, “Why is there No Labor Party in the United States?” Radical History Review, nº. 67, 1997, pp. 35-78

Entre els seus llibres podem destacar:

Ugetistas y Libertarios (Valencia, IVEI, 1983), finalista del premio nacional de Historia,
Estudios sobre la Segunda República (coord. 1993) (Valencia, IVEI, 1983)
Historia de Estados Unidos, 1776-1945 (Crítica, Barcelona, 2005 y 2010)
Miedo a la democracia. Estados Unidos ante la Segunda República y la guerra civil española (Crítica, Barcelona, 2012).

Dialnet