Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia

Luz Sanfeliu Gimeno

luzMembre del grup de recerca

Aquesta investigadora s’encarregarà d’analitzar les formes de sociabilitat desenvolupades per les diferents organitzacions femenines i feministes entre 1919 i 1931. Luz Sanfeliu s’encarregarà d’analitzar les vies formals i informals que l’educació de les dones va obrir a la participació cívica i política en un contexte de modernitat i emergència de societat de mases.

Luz Sanfeliu Gimeno és professora titular del departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València i integrant de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la dita Universitat. Les seves investigacions han abordat distintes temàtiques com la construcció de les identitats femenines en la cultura política republicana, la història de l’educació de les dones en el republicanisme i en l’associacionisme feminista o la construcció històrica de les sexualitats femenines no normatives.

Els seus principals articles son:

Luz Sanfeliu: “Familias republicanas e identidades femeninas en el blasquismo”. En RAMOS PALOMO, Mª Dolores (ed.): República y republicanas en España. Ayer. Revista de Historia Contemporánea, nº 60 (2005), pp. 75- 103.

Luz Sanfeliu: “Derechos políticos y educación ciudadana. Feminismos progresistas en el primer tercio del siglo XX”. En AGUADO, Ana (coord.): Culturas políticas y feminismos. Historia Social, nº 67 (2010), pp. 113- 129

Luz Sanfeliu:”Género y cultura política: Construcción de identidades femeninas y acción social de las mujeres en el republicanismo blasquista (1896-1910)”.  Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, Vol. 10, nº 2  (Julio-diciembre 2003), pp. 191-217.

Luz Sanfeliu: “Escrito en el cuerpo: Sexualidades femeninas al margen de la norma heterosexual”. En LLONA, Miren y ARESTI, Nerea (coord.): Cuerpos, discursos e identidades. Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, vol. 14, nº 1 (enero-junio 2007), pp. 31-57.

Luz Sanfeliu: “Del laicismo al sufragismo. Marcos conceptuales y estrategias de actuación del feminismo republicano entre los siglos XIX y XX”. En MORENO, Mónica y RAMOS, Mª Dolores (coord.): Mujeres y culturas políticas. Pasado y Memoria. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, Universidad de Alicante,  nº 7 (2008), pp. 59-78.

Luz Sanfeliu: “Republicanismo y ciudadanía femenina en el Sexenio democrático”.  En SUÁREZ CORTINA, Manuel (ed.), Dossier: El republicanismo en la Europa del Sur. Bulletin d´Histoire Contemporaine de l´Espagne, nº 46 (2011), pp. 91-110.

Luz Sanfeliu: “Reformulando las imágenes del poder en torno a la domesticidad. La educación formal e informal como base de la ciudadanía femenina”. En MORENO,  MORENO, Mónica y MIRA ABAD, Alicia: Género e imagen del poder en la historia contemporánea. Revista Feminismo/s. Universitat d´Alacant, nº 16 (2011), pp. 83- 105.

Luz Sanfeliu: “Ser hombre ser ciudadano. Identidades masculinas en el blasquismo”, en Millars. Espai i Història. Universitat Jaume I de Castello, nº XXXII (2009), pp. 53- 69.

Luz Sanfeliu y Jordi Luengo (eds.): Dossier: Identidades de género y cambio social. Propuestas alternativas en torno a los modelos de feminidad y masculinidad, Asparkía. Investigació Feminista, Universitat Jaume I de Castelló, nº 19 (2008). pp. 1- 202.

Luz Sanfeliu: “La sociabilidad en el republicanismo blasquista. Un lugar de encuentro entre los géneros”. Asparkía. Investigació Feminista. Universitat Jaume I de Castelló,, nº 17, (2006), pp. 39-59.

Els seus llibres son:

Luz Sanfeliu: Juego de damas. Aproximación histórica al homoerotismo femenino. Málaga, Universidad de Málaga, 1996, pp. 1- 153.

Luz Sanfeliu: Republicanas. Identidades de género en el blasquismo. València, Universitat de València, 2005, pp. 1-344.

Dialnet