Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia

Nuria Tabanera García

 tabaneraMembre del grup d’investigació

La investigadora Núria Tabanera s’ocuparà dels discursos d’identitat i de la projecció de models de nació entre l’emigració espanyola a Amèrica Llatina (especialment a Argentina i Xile) durant la Segona República, però també la Guerra Civil i el primer Franquisme. Farà èmfasi en la projecció d’aquelles colònies d’emigrants i exiliats dels discursos nacionalcatòlics i falangistes, en el seu impacte i transformació, tot considerant imprescindible l’estudi de les cultures polítiques de la dreta per a comprendre l’evolució de la democràcia a Espanya.

Especialista en la Història d’Amèrica Contemporània, Nuria Tabanera es professora Titular al departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València. Les seues principals línies d’investigació son les polítiques i relacions culturals entre Espanya i America, així com la nació i el nacionalisme a l’América Contemporània.

Principals publicacions:

Tabanera García, Nuria, “Apuntes sobre el frente americano en la Guerra Civil española”, en Albert Girona y Javier Navarro (eds.), Fa setenta anys. La guerra civil al País Valencià (1936-1939), Valencia, PUV, 2009, PP. 181-191.

Tabanera García, Nuria , “El pueblo, el otro ciudadano y la nación en el liberalismo argentino”, en Pedro Pérez Herrero e Inmaculada Simón (eds.), El liberalismo, la creación de la ciudadanía y los Estados Nacionales occidentales en el espacio atlántico (1787-1880), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2010. PP. 363-390.

Tabanera García, Nuria, “Pensar hoy el Bicentenario: sobre las dimensiones actuales de las revoluciones por la Independencia de América latina”, Les Cahiers ALHIM, nº 19, 2010, PP. 19-32.

Tabanera García, Nuria, “Una crisis nacional: el 98 visto desde Argentina”, en Ismel Saz y Ferrán ARCHILÉS (eds.), Estudios sobre nacionalismo y nación en la España contemporánea, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011. PP. 37-57.

Tabanera García, Nuria, “La recepción de la historiografía latinoamericana en la historiografía latinoamericanista española (1939-2000)”, en Ariel Guiance (dir.), La influencia de la historiografía española en la producción americana, Madrid, Marcial Pons, 2011. PP. 37-57.

Tabanera García, Nuria, “Franquismo y Priismo, dos regimenes en tenso contacto”, en Rodolfo Rodríguez y Alejandro Busto (coords). Postales de America Latina. Problemas latinoamericanos en el siglo XX. Ayacucho (Argentina), Libros del Espinillo, 2011, PP. 33-46.

Tabanera García, Nuria, “Discursos nacionales en la emigración española a Argentina a principios del siglo XX”, en Ismel Saz y Ferrán ARCHILÉS (eds.), La Nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, PUV, Valencia, 2012, pp. 207-224.

Tabanera García, Nuria, “Redes de salida y huellas del retorno en el exilio republicano: el ejemplo de la familia Castillo”, en A. Gil Lázaro, et alii, (coord..)El Retorno. Migración económica y exilio político en América Latina y España, Madrid, Marcial Pons, 2013, pp. 205-227.

Tabanera García, Nuria, “Ola Rosada y socialdemocracia en América Latina (1980-2012)”, en A. Bosch et alii (eds), Entre la Reforma y la Revolución. La construcción de la democracia desde la Izquierda, Granada, Editorial Comares S.L, 2013, p. 265-277.

Dialnet

tabaneraMiembro del grupo de investigación

La investigadora Nuria Tabanera se ocupará de los discursos de identidad y de la proyección de modelos de nación entre la emigración española a América Latina (especialmente a Argentina y Chile) durante la segunda república, pero también la Guerra Civil y el primer franquismo. Hará énfasis en la proyección de aquellas colonias de emigrantes y exiliados de los discursos nacionalcatólicos y falangistas, en su impacto y transformación, considerando imprescindible el estudio de las culturas políticas de la derecha para comprender la evolución de la democracia en España.

Especialista en la Historia de Contemporánea de América, Nuria Tabanera es profesora Titular en el departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia. Sus principales líneas de investigación son las políticas y relaciones culturales entre España y América, así como la nación y el nacionalismo en la América contemporánea.

Principales publicaciones:

Tabanera García, Nuria, “Apuntes sobre el frente americano en la Guerra Civil española”, en Albert Girona y Javier Navarro (eds.), Fa setenta anys. La guerra civil al País Valencià (1936-1939), Valencia, PUV, 2009, PP. 181-191.

Tabanera García, Nuria , “El pueblo, el otro ciudadano y la nación en el liberalismo argentino”, en Pedro Pérez Herrero e Inmaculada Simón (eds.), El liberalismo, la creación de la ciudadanía y los Estados Nacionales occidentales en el espacio atlántico (1787-1880), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2010. PP. 363-390.

Tabanera García, Nuria, “Pensar hoy el Bicentenario: sobre las dimensiones actuales de las revoluciones por la Independencia de América latina”, Les Cahiers ALHIM, nº 19, 2010, PP. 19-32.

Tabanera García, Nuria, “Una crisis nacional: el 98 visto desde Argentina”, en Ismel Saz y Ferrán ARCHILÉS (eds.), Estudios sobre nacionalismo y nación en la España contemporánea, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011. PP. 37-57.

Tabanera García, Nuria, “La recepción de la historiografía latinoamericana en la historiografía latinoamericanista española (1939-2000)”, en Ariel Guiance (dir.), La influencia de la historiografía española en la producción americana, Madrid, Marcial Pons, 2011. PP. 37-57.

Tabanera García, Nuria, “Franquismo y Priismo, dos regimenes en tenso contacto”, en Rodolfo Rodríguez y Alejandro Busto (coords). Postales de America Latina. Problemas latinoamericanos en el siglo XX. Ayacucho (Argentina), Libros del Espinillo, 2011, PP. 33-46.

Tabanera García, Nuria, “Discursos nacionales en la emigración española a Argentina a principios del siglo XX”, en Ismel Saz y Ferrán ARCHILÉS (eds.), La Nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, PUV, Valencia, 2012, pp. 207-224.

Tabanera García, Nuria, “Redes de salida y huellas del retorno en el exilio republicano: el ejemplo de la familia Castillo”, en A. Gil Lázaro, et alii, (coord..)El Retorno. Migración económica y exilio político en América Latina y España, Madrid, Marcial Pons, 2013, pp. 205-227.

Tabanera García, Nuria, “Ola Rosada y socialdemocracia en América Latina (1980-2012)”, en A. Bosch et alii (eds), Entre la Reforma y la Revolución. La construcción de la democracia desde la Izquierda, Granada, Editorial Comares S.L, 2013, p. 265-277.

Dialnet