Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia

Pilar Salomón Cheliz

Membre del grup d’ipilarsalomonnvestigació

Pilar Salomón recercarà el catolicisme polític, el qual va suposar, durant el primer ters del segle XX un important factor de mobilització social i va produir tota una sèrie de discursos sobre la nació espanyola. Aquesta mobilització va condicionar el que la mateixa societat espanyola entenia per democràcia.

Professora en el Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat de Saragossa, els seus principals interessos d’investigació són: La cultura política republicana, l’anticlericalisme i el laïcisme, la protesta i els moviments socials i la identitat nacional espanyola contemporània.

Principals articles acadèmics

Pilar Salomón Chéliz. La guerra de Sucesión. Turolenses, ISSN 2340-1680, Nº. 2, 2014, 24

Pilar Salomón Chéliz. Libertad religiosa y laicismo en la España contemporánea: reflexiones sobre algunas perspectivas historiográficas recientes. Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 86, 2012 (Ejemplar dedicado a: La Guerra de la Independencia), 227-245

Pilar Salomón Chéliz. Laicismo, género y religión: perspectivas historiográficas. Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 61, 2006, 291-308.

Pilar Salomón Chéliz. Las mujeres en la cultura política republicana: religión y anticlericalismo. Historia social, ISSN 0214-2570, Nº 53, 2005, 103-118

Pilar Salomón Chéliz. Anarquisme i identitat nacional espanyola a l’inici del segle XX. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 19, Nº. 48, 2004, 369-382.

Pilar Salomón Chéliz. ¿Espejos invertidos?: mujeres clericales, mujeres anticlericale. Arenal: Revista de historia de mujeres, ISSN 1134-6396, Vol. 11, Nº 2, 2004, 87-111.

Pilar Salomón Chéliz. Beatas sojuzgadas por el clero: la imagen de las mujeres en el discurso anticlerical en la España del primer tercio del siglo XX. Feminismo/s, ISSN 1696-8166, Nº. 2, 2003 (Ejemplar dedicado a: Imagin/ ando a la Mujer / por María Pilar Amador Carretero, Mónica Moreno Seco), 41-58.

Pilar Salomón Chéliz. El discurso anticlerical en la construcción de una identidad nacional española republicana (1898-1936). Hispania sacra, ISSN 0018-215X, Vol. 54, Nº 110, 2002, 485-498.

Pilar Salomón Chéliz. Anticlericalismo y movilización política en Aragón (1898-1936). Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 41, 2001 (Ejemplar dedicado a: Fernando VII. Su reinado y su imagen), 189-212

Pilar Salomón Chéliz. Laicismo y protesta anticlerical en Aragón (1931-1936). Trébede: Mensual aragonés de análisis, opinión y cultura, ISSN 1137-6007, Nº. 50, 2001, 25-29.

Monografies

Pilar Salomón Chéliz. La crítica moral al orden social. Universidad de Zaragoza, 2002. ISBN 84-95480-63-8

Pilar Salomón Chéliz. Anticlericalismo en Aragón: protesta popular y movilización política, (1900-1939). Universidad de Zaragoza, 2002. ISBN 84-7733-591-5.

Dialnet

pilarsalomonMiembro del grupo de investigación

Pilar Salomón investigará el catolicismo político, el cual supuso, durante el primer tercio del siglo XX un importante factor de movilización social y produjo toda una serie de discursos sobre la nación española. Esta movilización condicionó lo que la propia sociedad española entendía por democracia.

Profesora en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, sus principales intereses de investigación son: La cultura política republicana, el anticlericalismo y el laicismo, la protesta y movimientos sociales y la identidad nacional española contemporánea.

Principales artículos académicos

Pilar Salomón Chéliz. La guerra de Sucesión. Turolenses, ISSN 2340-1680, Nº. 2, 2014, 24

Pilar Salomón Chéliz. Libertad religiosa y laicismo en la España contemporánea: reflexiones sobre algunas perspectivas historiográficas recientes. Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 86, 2012 (Ejemplar dedicado a: La Guerra de la Independencia), 227-245

Pilar Salomón Chéliz. Laicismo, género y religión: perspectivas historiográficas. Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 61, 2006, 291-308.

Pilar Salomón Chéliz. Las mujeres en la cultura política republicana: religión y anticlericalismo. Historia social, ISSN 0214-2570, Nº 53, 2005, 103-118

Pilar Salomón Chéliz. Anarquisme i identitat nacional espanyola a l’inici del segle XX. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 19, Nº. 48, 2004, 369-382.

Pilar Salomón Chéliz. ¿Espejos invertidos?: mujeres clericales, mujeres anticlericale. Arenal: Revista de historia de mujeres, ISSN 1134-6396, Vol. 11, Nº 2, 2004, 87-111.

Pilar Salomón Chéliz. Beatas sojuzgadas por el clero: la imagen de las mujeres en el discurso anticlerical en la España del primer tercio del siglo XX. Feminismo/s, ISSN 1696-8166, Nº. 2, 2003 (Ejemplar dedicado a: Imagin/ ando a la Mujer / por María Pilar Amador Carretero, Mónica Moreno Seco), 41-58.

Pilar Salomón Chéliz. El discurso anticlerical en la construcción de una identidad nacional española republicana (1898-1936). Hispania sacra, ISSN 0018-215X, Vol. 54, Nº 110, 2002, 485-498.

Pilar Salomón Chéliz. Anticlericalismo y movilización política en Aragón (1898-1936). Ayer, ISSN 1134-2277, ISSN-e 2255-5838, Nº 41, 2001 (Ejemplar dedicado a: Fernando VII. Su reinado y su imagen), 189-212

Pilar Salomón Chéliz. Laicismo y protesta anticlerical en Aragón (1931-1936). Trébede: Mensual aragonés de análisis, opinión y cultura, ISSN 1137-6007, Nº. 50, 2001, 25-29.

Monografias

Pilar Salomón Chéliz. La crítica moral al orden social. Universidad de Zaragoza, 2002. ISBN 84-95480-63-8

Pilar Salomón Chéliz. Anticlericalismo en Aragón: protesta popular y movilización política, (1900-1939). Universidad de Zaragoza, 2002. ISBN 84-7733-591-5.

Dialnet