Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia

Vicenta Verdugo Martí

verdugoMembre del grup d’investigació

Vicenta Verdugo emprendrà l’estudi de la repressió franquista particularitzada en les dones per tal de conéixer les formes de resposta i resistència al règim i recuperar les memòries i biografies femenines que permeten completar el coneixement sobre la natura del règim franquista i rescatar aquelles figures com a part indispensable de la cultura democràtica actual.

És professora al centre Florida Universitària (adscrit a la Universitat de València), les seues línies d’investigació es centren en la història de l’educació, gènere i repressió franquista, així com l’estudi de la transició democràtica i el moviment feminista. Cal destacar el seu us de les fonts orals.

Principals publicacions:

Vicenta Verdugo Martí. El compromiso de Margarita Nelken. Andalucía en la historia, ISSN 1695-1956, Nº. 38, 2012, 56-59.

Vicenta Verdugo Martí. ¡Compañera! ¡Trabajadora! Las mujeres en las CC.OO. del País Valenciano: de la dictadura franquista a la transición democrática. Historia, trabajo y sociedad, ISSN 2172-2749, Nº. 3, 2012, 11-34.

Ana M. Aguado, Vicenta Verdugo Martí. Las cárceles franquistas de mujeres en Valencia: castigar, purificar y reeducar. Studia historica. Historia contemporánea, ISSN 0213-2087, Nº 29, 2011 (Ejemplar dedicado a: Cárceles de mujeres), 55-85.

Vicenta Verdugo Martí. Desmontando el patriarcado: prácticas políticas y lemas del movimiento feminista español en la transición democrática. Feminismo/s, ISSN 1696-8166, Nº. 16, 2010 (Ejemplar dedicado a: Género e imagen del poder en la historia contemporánea / por Mónica Moreno Seco, Alicia Mira Abad), 259-279

Vicenta Verdugo Martí. Franquismo y represión penitenciaria femenina: las presas de Franco en Valencia. Arenal: Revista de historia de mujeres, ISSN 1134-6396, Vol. 15, Nº 1, 2008 (Ejemplar dedicado a: Imágenes de mujeres de la Prehistoria), 151-176

Vicenta Verdugo Martí. Dones i repressió durant el franquisme. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 18, Nº. 45, 2003 (Ejemplar dedicado a: La repressió franquista), 299-317

Dialnet

verdugoMiembro del grupo de investigación

Vicenta Verdugo emprenderá el estudio de la represión franquista particularizada en las mujeres por tal de conocer las formas de respuesta y resistencia frente al régimen y recuperar las memorias y biografías femeninas que permitan completar el conocimiento sobre la naturaleza del régimen franquista y rescatar aquellas figuras como parte indispensable de la cultura democrática actual.

Es profesora en el centro Florida Universitaria (adscrito a la Universidad de València), sus líneas de investigación se centran en la historia de la educación, género y represión franquista, así como el estudio de la transición democrática y el movimiento feminista. Cabe destacar su uso de las fuentes orales.

Principals publicacions:

Vicenta Verdugo Martí. El compromiso de Margarita Nelken. Andalucía en la historia, ISSN 1695-1956, Nº. 38, 2012, 56-59.

Vicenta Verdugo Martí. ¡Compañera! ¡Trabajadora! Las mujeres en las CC.OO. del País Valenciano: de la dictadura franquista a la transición democrática. Historia, trabajo y sociedad, ISSN 2172-2749, Nº. 3, 2012, 11-34.

Ana M. Aguado, Vicenta Verdugo Martí. Las cárceles franquistas de mujeres en Valencia: castigar, purificar y reeducar. Studia historica. Historia contemporánea, ISSN 0213-2087, Nº 29, 2011 (Ejemplar dedicado a: Cárceles de mujeres), 55-85.

Vicenta Verdugo Martí. Desmontando el patriarcado: prácticas políticas y lemas del movimiento feminista español en la transición democrática. Feminismo/s, ISSN 1696-8166, Nº. 16, 2010 (Ejemplar dedicado a: Género e imagen del poder en la historia contemporánea / por Mónica Moreno Seco, Alicia Mira Abad), 259-279

Vicenta Verdugo Martí. Franquismo y represión penitenciaria femenina: las presas de Franco en Valencia. Arenal: Revista de historia de mujeres, ISSN 1134-6396, Vol. 15, Nº 1, 2008 (Ejemplar dedicado a: Imágenes de mujeres de la Prehistoria), 151-176

Vicenta Verdugo Martí. Dones i repressió durant el franquisme. Afers: fulls de recerca i pensament, ISSN 0213-1471, Vol. 18, Nº. 45, 2003 (Ejemplar dedicado a: La repressió franquista), 299-317

Dialnet