Grup d'estudis històrics sobre les transicions i la democràcia